Algemene info

 • Maximaal 25 deelnemers per les, dus reserveren is gewenst.
 • Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar!
 • De beurtenkaarten zijn 1 jaar geldig vanaf de eerste lesbeurt. Uitzondering: langdurige ziekte, zwangerschap en deelnemers die in een ploegenstelsel werken. Wel tijdig de verantwoordelijke inlichten!
 • Bij uw inschrijving krijg je de noodzakelijke logins (gebruikersnaam en wachtwoord) om via de website te kunnen reserveren, te annuleren, uw saldo te bekijken, om uw persoonlijke gegevens te beheren en om uw historiek te bekijken.
 • De reservaties worden automatisch voor 2 à 3 weken vooruit gepland. Wekelijks wordt er een week toegevoegd! Elk lid (die een vaste of een reserveplaats heeft) wordt hiervan op de hoogte gebracht via email.
 • Indien je dan reeds weet dat je niet aanwezig kunt zijn, gelieve dan te annuleren, zodat de eerste op reservelijst een mailtje krijgt dat er een fiets is vrijgekomen.
 • Een les annuleren gebeurt altijd met de meegekregen logins en dit TEN LAATSTE 8 UREN VOOR DE LES BEGINT. Nadien kan een les uitzonderlijk geannuleerd worden via email of telefoon.
 • Bij afwezigheid (ondanks reservatie en zonder te verwittigen) krijg je geen waarschuwing en wordt de les aangerekend. Enkel een sluitende reden achteraf, met bewijs, zal deze aanrekening ongedaan kunnen maken.
 • Bij herhaaldelijke afwezigheden, kan de instructeur beslissen om u op de laatste plaats in de reservelijst te plaatsen.
 • 2 lessen na mekaar volgen is mogelijk en dan is de 2de les gratis. Er dient wel een fiets vrij te zijn.
 • Kom altijd op tijd. Uw fiets juist instellen en goed opwarmen is heel belangrijk en mag niet vergeten worden. Als de les begonnen is kan de instructeur GEEN HULP meer bieden.
 • Er zijn geen niveaus: U wordt persoonlijk begeleid naargelang uw niveau (beginner of gevorderde, junior of senior, rustig aan of doelgericht).
 • Indien er lichamelijke klachten zijn, is het wenselijk om dit aan uw instructeur te melden. Hij zal hier dan rekening mee houden.
 • Stel de fiets goed in (hoogte van het zadel en stuur) en onthou deze instelling.
 • Het is verplicht om een handdoek mee te brengen en eventueel een zweetbandje te gebruiken. Indien je een handdoek vergeten bent, kan je deze ter plaatse verkrijgen. Vergeet deze de volgende les niet 'gewassen' terug mee te brengen!
 • Probeer een koersbroek te dragen, dit belet doorzitten!!!
 • Maak het liefst gebruik van schoenen met een harde zool, of draag spd-schoenen (alle fietsen zijn uitgerust met het spd-systeem).
 • Drank (water) is inbegrepen in de abonnementsprijs. U krijgt bij aankoop van uw eerste abonnement een drinkbus van onze sponsor gratis mee voor gebruik tijdens de les.
 • Verplaats de fiets niet en maak de fiets droog na de training. Er zijn handdoekjes aanwezig om de fiets zweetvrij en proper te maken.
 • Na de les worden de stelschroeven los gemaakt.
 • Indien de temperaturen (tijdens de zomerperiode) te hoog zijn, of indien er te weinig kandidaten zijn, kan een les geannuleerd of samengevoegd worden met een les ervoor of erna. U wordt hier dan van via email en/of SMS op de hoogte gebracht.
© 2024 - Website door ShareTEC. Alle rechten voorbehouden. Privacyverklaring.